Program  

0900 - 1000 Registrering og enkel servering
1000 - 1005 Konferansier gir teknisk informasjon/veiledning
1005 - 1015 Åpning av konferansen, Unn Kristin Olsen, leder i Parat 
1015 - 1020 Samferdselsministeren hilser til Parats Luftfartskonferanse
1020 - 1045 Tanker om norsk luftfarts fremtid, i lys av ny regjering og i lys av  klima-toppmøtet i Glasgow Bjørne Grimsrud, direktør i Transportøkonomisk Institutt (TØI)

1045 - 1100 Pause

1100 - 1130 Nytt fra Luftfartstilsynet Lars E. de Lange Kobberstad, luftfartsdirektør
1130 - 1200 Avinors tanker om luftfartssektoren fremover Øyvind Hasaas, konserndirektør for drift og infrastruktur i Avinor

1200 - 1230 Pause

1230 - 1300 Krisehåndtering og smittevernstiltak i pandemien Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet

1300 - 1400 Lunsj 

1400 - 1500 Skriv godt og bli forstått Christine Calvert, tekstdoktor

1500 - 1530 Pause

1530 - 1700 Hvordan håndtere utfordrende mennesker på forferdelige dager Henrik Aase 

1930   Sosialt gilde