Her har dere presentasjonene fra alle de interne foredragene/innleggene, inkludert innlegget til rådgiverne ved regionkontoret som utgikk pga tidsmangel:

Aktiviteter i regi av Parat Region Nord høsten 2021 og våren 2022, Siren Somby og Jo Aurvoll

Nestleder i Parat om Paratappen og om YS' aktiviteter, Anneli Nyberg

Regionmøtet dag 2, Lasse Holm

Ledelse på norsk – Parats flaggsak 2020 og 2021, Unn Kristin Olsen

Hjemmekontor, Guro Løkken Bærø

Konflikter på arbeidsplassen, Guro Løkken Bærø

Sosiale medier og medlemskommunikasjon, Helene Husebø

Valgkomiteens innstilling til Regionutvalget, Michal Solheim