Parat

 

Handel og Kontor

Kontingent

1,2 prosent av bruttolønn (ikke overtid og variable tillegg), maksimalt510kroner pr måned.

 

Ingen obligatoriske forsikringer, men tilgang til rabatterte forsikringer i Gjensidige.

1,4 % av bruttolønn, maksimalt 613 kroner pr mnd

 

Pluss fast forsikringskontingent på 177 pr mnd (Innboforsikring, Grunnforsikring, Advokatforsikring og Fritidsulykkesforsikring er inkludert i medlemskapet.)

 

Kontingent lærlinger


 Gratis


 kr 115,- per måned.

Kontingent ved permittering

Medlem som permitteres 100 prosent betaler ikke kontingent.

 

Medlemmer kan søke om kontingentfritak

Tariffavtaler

Parat er part i over 90 landsomfattende tariffavtaler

 

HK er part i over 30 landsomfattende tariffavtaler

Juridisk bistand

Medlemmer kan kontakte Parats advokater direkte. Parats juridiske avdeling fungerer som et in-house advokatkontor med 9 advokater og 3 fullmektiger.

 

Parat dekker alle saksomkostninger for alle saker som føres.

 

HK kan etter nærmere vurdering bringe saken inn for LO's juridiske kontor, som avgjør om saken fremmes for domstolene. HK dekker i slike tilfeller saksomkostninger.

Bank og forsikring

Forsikringer (valgfrie) gjennom Gjensidige.


Bankavtale gjennom Nordea Direct med landets laveste boligrente (finansportalen.no)

 

Obligatoriske forsikringer gjennom Fremtind. Rabatt på andre forsikringer


Bankavtale gjennom SpareBank1

Rabattordninger

YS Fordel

LO Favør

 

Bli medlem av Parat i dag! Få 3 måneders gratis medlemskap