Det ble gitt en egen informasjon om særlige utfordringer i den enkelte sektor.  

Foiler som ble brukt under tariffkonferansen ser du nedenfor.  


Felles del
 

Det økonomiske grunnlaget for oppgjøret - Nina Skrove Falch, sjefsøkonom i YS 

 

Statlig sektor 

Rammer og forventninger til oppgjøret i staten - Tore Leirfall, spesialrådgiver YS stat 

 

Kommunal sektor 

Rammer og forventninger til oppgjøret i kommunal sektor - Dag Bjørnar Jonsrud, sektoransvarlig i YS kommune 

 

Privat sektor 

Mellomoppgjøret 2021 – sett fra arbeidsgiverforeningen Virkes ståsted - Stian Sigurdsen, direktør i Virke for politikk, tariff og analyse 

Mellomoppgjøret 2021 – sett fra NHOs ståsted – Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir i NHO Service og Handel.