Kjell Morten Brendøy og Per Morten Hjemgård fra Puzzel Learning:
Det virtuelle teammøtet – hvordan gjennomføre et effektivt teammøte?
Vi setter fokus på hvordan du best kan planlegge og strukturere et teammøte for å sikre god involvering, høyt engasjement og beslutningskraft. Vi legger spesielt vekt på hva som skal til for at teamets medlemmer skal føle tilhørighet og medbestemmelse, slik at du lykkes med å styrke eierskap og sikre felles aksept for mål og beslutninger.

Susann Goksør Bjerkreim, Solid Utvikling
Bedre ledelse gjennom sterke relasjoner. Hun vil sette fokus på å lære og håndtere ulike medarbeidere på en mer effektiv måte. Få økt selvinnsikt og forståelse for hvordan motivasjon og drivkraft styrer atferd og påvirker relasjoner. Bedre evnen til å styrke egen og andres motivasjon og selvfølelse. Øke mulighetene for gjennomslag i din kommunikasjon med andre. Forebygge og unngå unødvendige konflikter.

Svein Harald Røine, fra sjef til leder
Alle kan bli sjef. Det er bare å takke ja til stillingen. Da har du makt, myndighet og kontroll over ressurser. Men du er ikke dermed automatisk en leder som medarbeiderne ønsker å følge. Svein Harald vil gi deg noen svært effektive og konkrete verktøy som løfter deg til å bli en leder med autoritet, uten å være autoritær. Temaene i webinaret vil være tillit og psykologisk trygghet på 15 minutter.

Meld dere på her