Agenda: 
• Endringer i regelverk o.a.
• Arbeidstid
• Ferie
• Endrede oppgaver / omdisponering


Lenke til foilsettet som ble vist under møte