Filer til bruk på kurset Human Resource Management

HRM Forelesning 1 Strategisk HRM våren 2020 Parat Studenter
HRM Forelesning 2 Endringsledelse våren 2020 Parat studenter
HRM Forelesning 3 Konflikthåndtering våren 2020 Parat studenter
HRM forelesning 4 Utvikling og trening Parat våren 2020 studenter