Videre ser dere også dommene som ble nøye gjennomgått på samme kurs. 

Arbeidsgivers styringsrett 2019
Omstilling og nedbemanning 2019
Dom 1
Dom 2
Dom 3 
Dom 4
Dom 5
Dom 6