Vi har også fått Morten Vogt til å lage en enklere bruksanvisning til Quinyx, som ble lagt ut på appen tidligere i år. 
Vi jobber mye mot ledelsen for å få til så gode arbeidsvilkår som mulig ute på apotekene. Det vi dessverre ser, er at saker vi blir enige om på kontaktmøtene, ikke alltid blir praktisert ute på alle apotekene. Vet ikke helt om dette skyldes kommunikasjonsproblemer, at ting ikke blir godt nok kommunisert ut til regionsledere/apotekere, eller om noen rett og slett gjør som de vil. Det som er viktig for oss, er at dersom ting ikke er som de skal, så gir dere oss beskjed. 

Venke og jeg har lyst til å informere dere litt om noen av sakene vi jobber med. 

Lønnsoppgjøret 2018
Resultatet ble 3,75 kr til alle i de sentrale forhandlingene og 1,2 % i lokale tillegg fra 1.04.2018
Vi er godt fornøyd med dette og spesielt det at vi denne gangen klarte å få ut mer lokalt enn Apotek 1.

Ferieavvikling

Det var litt støy rundt planleggingen av ferieavviklingen i sommer, da enkelte ikke fikk ferie i skolens sommerferie. Ledelsen og vi er enige om at alle som ønsker, som hovedregel skal få 3 uker i skolens ferie. Dette ønsker vi å få inn i AB-protokollen.

Pensjonskurs
Flere medlemmer har etterspurt kurs for de som nærmer seg pensjonsalder. Dette har vi tatt opp med ledelsen og det er nå satt av en pott i budsjettet for neste år, så nå gjenstår det å se hvordan dette blir gjennomført.

Prosjekter
Medarbeidersamtaler
Vi (HTV for Farmasiforbundet og Norges farmaceutiske forening) har deltatt i utarbeidelsen av ny mal for medarbeidersamtalene. Dette for å gjøre det enklere og mer gjennomførbart. Dette arbeidet pågår fortsatt.
«Pharmacy for the future»
Vi (HTV for Farmasiforbundet og Norges farmasceutiske forening) er invitert til å delta i prosjektet «Pharmacy for the future», det nye datasystemet som skal erstatte Farmapro innen 2020.

Bemanning
Også i år har det vært nedbemanning på noen apotek. I etterkant har det vist seg at bemanningen på noen av disse nå er helt på grensen til det som er forsvarlig. Pga dette vil disse apotekene, ifølge Morten Vogt, bli nøye fulgt opp. 
Vi påpeker til stadighet den lave bemanningen rundt på mange apotek og konsekvensene av dette.

Utvalgsarbeid
I hovedforhandlingene i 2016 ble Virke og Farmasiforbundet/Parat enige om at det skulle nedsettes et utvalg for å se på lønn og arbeidstid i overenskomsten. 
Hovedfokuset for utvalget har vært lønnssystemet (lønnsdannelse og lønnsvekst), arbeidstid, ulempetillegg og arbeidstid. Grunnet samordnet oppgjør i år, ikke forhandlinger på innholdet i overenskomsten - kun lønn, videreføres arbeidet frem til hovedforhandlingene i 2020. Dette arbeidet er vi delaktig i.

Avslutningsvis vil vi be deg sjekke at dine kollegaer, som er medlem av Farmasiforbundet/Parat, har fått SMS med link til dette brevet. Hvis ikke, kan du be dem gå inn på ”Min side” på parat.com og sjekke/redigere personopplysningene.
Venke og jeg har alltid stand på «Best for kunden». Kom gjerne bortom og hils på oss .


Mvh
Venke Høyland
v.hoyland@boots.no

Inger Johanne Opseth
ij.opseth@boots.no
Hovedtillitsvalgte