Arbeidsgiver vil bestemme lønnen til ansatte ved å flytte grupper fra de kollektive lønnsforhandlingene til individuelle forhandlinger. 
Det gir et ukjent antall av våre medlemmer en vilkårlig lønnsutvikling som vi ikke kan gå med på. 
De ansatte må vite hva de skal tjene.

Arbeidsgiver har krevd nye regler for lønnsdannelsen for leder uten å avklare hvilke ledere reglene skal gjelde for. Et ukjent antall – men med risiko for at det gjelder relativt mange - av våre medlemmer vil dermed gå fra brede og kollektive ordninger til vilkårlig og individuell lønnsutvikling. 
Det kan vi ikke akseptere.

Vi mener at brede kollektive avtaler best ivaretar likebehandling og forutsigbarhet for de ansatte. Med den utrygge økonomiske framtiden Den norske kirke står overfor, frykter vi hvilke konsekvenser en slik vilkårlig, individuell lønnsdannelse vil få for den enkelte ansatte. Vi kan ikke påføre dette på våre medlemmer, slik at de mister den kollektive lønnsutviklingen uten klargjort erstatning over natten. Sånt kan vi ikke gå med på uten videre.

Vi har ikke bedt om denne endringen, det er KA (arbeidsgiverorganisasjonen) som krever noe nytt her. Vi har heller ikke forkastet arbeidsgivers krav, men bedt om en partssammensatt prosess for å klargjøre hva dette skal brukes til, hvilke ansatte det skal gjelde for og hva som gjelder ved uenighet. Vi har ikke fått svar, og det sier seg selv at vi ikke kan si ja til noe vi ikke vet hva er. Vi har bedt om å få være med å lage spillereglene. Dette sa KA nei til. 

Hvorfor vil de ikke fortelle oss hva de vil?
Hvorfor vil de ikke gi denne prosessen mer tid?

Det er arbeidsgiver som vil ha denne endringen. De har stilt et ultimatum, når vi har forsøkt å få til samarbeid. Det er KA som er ansvarlig for denne situasjonen.

Vi håper Riksmekleren kan hjelpe oss å finne en løsning begge parter kan akseptere, slik at vi unngår streik.

Mekling er 18. september. De av Parats medlemmer som vil bli tatt ut i en eventuell streiks første fase vil bli varslet om dette i løpet av uke 37. De av medlemmene som ikke får slikt varsel skal møte på jobb som normalt.