For å få dette til

  • møter vi opp i tide, ved starten og etter alle pauser

  • setter vi mobilen på lydløst og begrenser vår aktivitet på digitale medier, slik at vår oppmerksomhet er mot foredraget / sekvensen vi deltar på

  • deltar vi aktivt og konstruktivt, stiller spørsmål og gir tilbakemeldinger underveis

  • forsøker vi å bli kjent med deltagere på møtet/kurset som vi ikke kjenner, og vi er særlig oppmerksomme og inkluderende overfor nye ansikter som kanskje ikke har vært på et Parat-kurs/møte før

  • bidrar vi med vårt for å gjøre den sosiale delen av kurset/arrangementet hyggelig

  • viser vi omtanke og moderasjon når det gjelder alkoholinntak

  • har vi selvsagt null-toleranse for alle former for trakassering, sex-press og mobbing

Opplever du brudd på disse retningslinjene?

Ikke nøl med å informere den Parat-ansvarlige foreleser eller arrangementsansvarlige om dette! Du kan også kontakte Parat sentralt - både Parats opplæringsansvarlige og alle i den administrative ledelsen  og politisk ledelse er tilgjengelige når som helst hvis du opplever ubehageligheter.