Individuell arbeidsrett - for alle grupper
T3 KS Individuell arbeidsrett del 1 - v2H2017
T3 KS Individuell arbeidsrett del 2 - v2H2017
T3 KS Individuell arbeidsrett del 3 - v2H2017

Kollektiv arbeidsrett - for kommunal sektor
T3 KS Hovedavtale vH2017
T3 KS Hovedtariffavtale og lokale forhandlinger - vH2017
T3 Lov- og avtalehjulet KS - vH2017

Kollektiv arbeidsrett - for Oslo kommune
T3 Oslo kommune lov- og avtalehjulet vH2017
T3 Oslo kommune vH2017

Kollektiv arbeidsrett - for Spekter Helse
T3 Spekter Hovedavtale v2017
T3 Spekter lov- og avtalehjulet vH017
T3 Spekter Tariffavtale og lokale forhandlinger v2017

Kollektiv arbeidsrett for Virke - HUK
T3 Virke-HUK tariffavtaler og lokale forhandlinger vH2017
T3 Virke-HUK lov- og avtalehjulet VH017