T3 stat - HA stat - vH2017

T3 stat - HTA stat og lokale forhandlinger - vH2017

T3 stat - Individuell arbeidsrett del 1 - v4vH2018

T3 stat - Individuell arbeidsrett del 2 - v3vH2018

T3 stat - Individuell arbeidsrett del 3 - v5vH2018 

T3 stat Lov- og avtalehjulet - v2vH2017