Foiler fra samlingen med Hovedstyret og regionutvalgene 28.-29 januar.

Årets flaggsak i Parat for 2019, ved Parats nestleder Unn Kristin Olsen og rådgiver Bjørn Are Sæther

Individuell pensjonskonto i privat sektor, ved Advokat Andreas Moen
Rapport pensjonsforetak grieg investor - Utredning om etablering av innskuddspensjonsforetak

Ny IA avtale, ved rådgiver Unn Kristin Johnsen

ABE-reformen - Parats leder Vegard Einan

Parats vekstprosjekt, ved Prosjektleder vekst og verving Ragnar Eggesvik og Leder kommunikasjonsavdelingen Trygve Bergsland

Ny avtale med Gjensidige, Salgssjef for organisasjoner Ann Kristin Mobakk