Initiativtakerne til Equality Check er Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes. De grunnla den ungdomsledede organisasjonen #Hunspanderer i Norge 2015. Equality Check er en videreføring av dette arbeidet. Visjonen er å skape en bedre og mer mangfoldig arbeidsplass med like muligheter for alle gjennom radikal åpenhet og ansvarlighet.

Marie Louise Sunde er daglig leder, og sammen med kommunikasjonsjef Emily Northway presenterte de Equality Check for Parats hovedstyre torsdag.  De beskrev Equality Check som "Tripadvisor for likestilling på arbeidsplassen", og som et nyttig verktøy for å jobbe med likestilling og mangfold i virksomhetene. 

Dokumentert kunnskap
Parats leder Unn Kristin Olsen mener samarbeidet mellom Parat og Equality Check kan bli et viktig bidrag i arbeidet for likestilling og mangfold i bedriftene.
– Det er mye synsing rundt likestilling og mangfold. Med dette verktøyet kan tillitsvalgte og andre få dokumentert kunnskap om hvordan ansatte oppfatter arbeidsplassen og ledelsens arbeid med likestilling og mangfold, sier Parat-lederen. 

Hva er Equality Check?
Equality Checks nettside kan ansatte legge igjen anonyme anmeldelser om hvordan det er med like muligheter, bedriftskultur, balanse mellom arbeid og liv og ledelsens engasjement for mangfold i bedriften de jobber i. Når mer enn fem ansatte har anmeldt en virksomhet, blir det mulig for alle å se vurderingene av virksomheten. Anmeldelsen din er selvfølgelig helt anonym.  Svarene vil bli blandet med andres og blir presentert som en del av et gjennomsnitt.

Egen landingsside for Parat
Samarbeidet med Parat gjør at Parats medlemmer får en egen landingsside der de kan gå inn og vurdere sin egen virksomhet.
Equality Check vil dele aggregert data om bransje og bedrift. Resultatene vil kunne brukes av tillitsvalgte som et verktøy i likestillingsarbeidet.