Langtidsplanen ble belyst i forsvarsdebatten som Parat forsvar og en rekke andre organisasjoner arrangerte i forrige uke, og mandag og tirsdag denne uka er saken oppe til høring i Stortinget.

En rekke instanser er invitert til høringen, blant dem Parat forsvar. Parat forsvar-leder Johan Hovde mener det ser ut som regjeringen har brukt en «adjektivgenerator» når de har laget planen.
Det skal videreføres, videreutvikles, det skal styrkes og intensiveres. Hvordan skal vi oppnå dette når bemanningsøkningen ikke står i tråd med de oppgavene som ligger i dette? spurte han under Stortingets høring mandag.

I sitt høringsinnlegg la Hovde blant annet vekt på det Forsvaret kaller «strategisk samarbeid».
Strategisk samarbeid er pr definisjon det samme som privatisering av tjenester. Vi ser det som krevende, vi skjønner at Forsvaret ikke kan ha bredde- og dybdekompetanse innen alle områder, men da må vi som parter i arbeidslivet få innsyn i disse avtalene, sa Hovde, og oppfordret utenriks- og forsvarskomiteen til å etterlyse hva disse avtalene går ut på.

Hovde var også opptatt av den sikkerhetspolitiske situasjonen. 
Jeg er forundret over at regjeringen ikke følger opp situasjonen slik forsvarssjefen ønsker. Det ser ut til at regjeringen legger opp til å skyve nesten alt av materiellkapasitet og investeringer fram i tid til etter 2025. Det er krevende. Bemanning er lik kampkraft, vi må få flere folk inn, og vi må få stabilitet rundt personellet vårt, sa Parat forsvar-lederen i høringen om langtidsplanen i Stortinget mandag.

Langtidsplanen skal etter planen behandles av Stortinget våren 2020

Se opptak av høringen her

Les forslaget til langtidsplan for Forsvaret her

Les Parats forsvars høringssvar her

Fakta  dette er gangen i prosessen:

  • Forsvarssjefen legger fram sitt fagmilitære råd (oktober 2019)
  • Regjeringen legger fram forslag til langtidsplan (april 2020)
  • Høring i Stortinget (11. - 12. mai 2020)
  • Stortinget behandler langtidsplanen (våren 2020)