Forbundsleder i Parat forsvar Johan Hovde sier at regjeringen i det store følger opp tidligere og inneværende langtidsplan, noe som etter Hovdes mening er en ambisiøs plan med styrking på mange områder. 

Raskere opptrapping av antall ansatte
Et flertall i Stortingets utenriks- og forsvarskomite vil forsere opptrapping av antall ansatte i Forsvaret. I komiteinnstillingen vises det blant annet til Parat forsvars innspill i høringsrunden, der de påpekte at personellopptrappingen måtte komme tidligere enn først foreslått. 
– Det er gledelig at styrking av personell kommer raskere enn det regjeringen først anslo. Her har vi blitt hørt, sier Hovde.

Hovde understreker at det er mange utfordringer og oppgaver som ligger foran dem med denne planen, og at Parat Forsvar skal gjøre sitt til at vi får et best mulig forsvar ut av denne langtidsplanen.

Les komiteens innstilling her.