Hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende var et hovedtema i forhandlingene om lokal lønn i 2019.

Arbeidsgiver har ikke har kommet med noe reelt tilbud for å avklare hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende. Det konstaterer Befalets fellesorganisasjon, NTL Forsvaret, Parat forsvar, Forskerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Norges offisers- og spesialistforbund. Organisasjonene krever at tillegg gitt etter arbeidstidsavtalen for Forsvaret (ATF) skal gi pensjonsopptjening.

Dette kravet har også bidratt til at det har stoppet opp i fordeling av øvrige lønnsmessige tillegg. De lønnsmessige tilleggene blir imidlertid ikke borte, så når disse senere blir fordelt, vil de ha tilbakevirkende kraft fra 1. juli 2019.  

For å få avgjort uenigheten kan det bli nødvendig å be om hjelp.  Organisasjonene har nå 14 dager på seg for å bestemme om vi ønsker å sende saken til Statens lønnsutvalg.  
 
Skriv som organisasjonene i løpet av vinteren har fått innblikk i viser at Forsvarsdepartementet i praksis har tatt fullmakten fra Forsvaret, og dermed gitt Forsvaret liten mulighet til å lande denne saken. Dette er alvorlig, men dette er forhold som Forsvaret og Forsvarsdepartementet selv må rydde opp i, mener organisasjonene. 
 
Tillegg gitt etter ATF utgjør for mange en betydelig del av lønnstilleggene, og det er helt urimelig at disse ikke skal telle med i en fremtidig pensjonsutbetaling, spesielt med tanke på at øvrige deler av det statlige tariffområdet har det meste av tillegg som pensjonsgivende. 

Hovedtariffavtalen legger til grunn at forutsigbare tillegg er pensjonsgivende om ikke annet er avtalt. Tjenesten og aktiviteten er forutsigbart regulert gjennom arbeidsgivers virksomhetsplaner og den enkelte avdelings arbeidsplaner. Organisasjonene legger derfor til grunn at hovedvekten av tilleggene som ligger i dagens ATF skal være pensjonsgivende, herunder vakt, øving, seiling og luftoperativ virksomhet. 

Organisasjonene har gitt Forsvaret frist til 1. juni med å gi tilbakemelding på hvordan de vil innrapportere ATF-tilleggene.