I år er det 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon. 8. mai er også vår nasjonale veterandag, hvor vi hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner.

Siden 1945 har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre forskjellige internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler. Mange av disse er medlemmer i Parat og Parat forsvar. Johan Hovde sier han er takknemlig for alle som har ofret mye og bidratt i operasjoner for å beholde friheten.  
– Jeg takker ærbødigst for den innsats og offer som våre veteraner har lagt ned. Vi må ikke ta vår frihet som en selvfølge. 8. mai heiser vi flagget og takker, sier han til Parat24.

Parat forsvar-lederen viser til det Sverre Granlund, en av Kompani Linges menn, uttalte:
"Frihet er som sol og luft, en må ha savnet den for å føle. Det går ikke an å leve den foruten".