Er vår sikkerhet ivaretatt, og blir den ivaretatt med den langtidsplanen regjeringen legger til grunn? Det er utgangspunktet for debatten, som ledes av Christian Bugge Hjort fra Norges Forsvarsforening.

Debatten arrangeres av disse 13 organisasjonene med tilknytning til Forsvaret:
 • Parat forsvar 
 • Befalets Fellesorganisasjon
 • Norges Offisers- og spesialistforbund
 • Norges Forsvarsforening
 • Norges Reserveoffisersforbund
 • Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
 • Norsk TotalforsvarsForum
 • Institutt for Forsvarsopplysning
 • Det frivillige skyttervesen
 • Sjømilitære Samfund
 • Norges Lotteforbund
 • Luftmilitært Samfund
 • NTL Forsvaret