– I situasjoner som nå, der Forsvaret løser sine faste oppgaver i tillegg til å yte støtte til det sivile samfunnet, er ikke permitteringer et tema. Vi behøver alt det personellet vi har tilgjengelig, sier personelldirektør Tom Simonsen til Forsvarets forum.

Bedrifter som leverer tjenester til Forsvaret har imidlertid permittert ansatte og sendt ut varsel om permitteringer. Blant dem er ISS Facility Services, som står for rengjøringen i mange av Forsvarets bygg.
Johan Hovde er forbundsleder i Parat Forsvar. Han opplever at forsvarsledelsen jobber med gode løsninger og opprettholdelse av samfunnsoppdraget.
-Mange arbeidsoppgaver i forsvaret og sektoren forøvrig lar seg ikke løse på hjemmekontor, her vet vi også at arbeidsgivere legger vekt på at ansatte opprettholder gode håndhygiene, sier Johan Hovde