Den 4. mars 2020 var CS vert for et møte for de sivile faglige organisasjoner i forsvaret; Parat forsvar, Forsvarsforbundet og MPHL fra henholdsvis Norge, Sverige og Finland.

Her ble det blandt annet diskutert, hvordan medlemmene best tilpasser seg fremtidens arbeidsmarked, det ble også diskutert lønnsutvikling, pensjonsordninger og arbeidsmiljø.

En av de felles utfordringer på tvers av landegrensene, er kompetanseutvikling i forhold til å imøtekomme de mange nye teknologier og den fremtidige digitalisering. Samtlige organisasjoner var enige om å arbeide for at skape muligheter, som gjør at medlemmene kan følge med på de teknologiske fremskritt nå og i fremtiden.

Kompetanseutvikling er nødvendig, hvis medlemmene skal være i stand til å fortsette i arbejdsmarkedet i lengere tid, og i den forbindelse ble senior- og pensjonsordninger også diskuteret blant de faglige organisasjoner på møtet. På tross av forskellig avgangsalder i de nordiske landene, var der enighet om å arbeide for en fordelaktig pensjon og et godt seniorliv.

På tvers av de nordiske landene oppleves mindre interesse for de offentlige arbeidsplasser, og derfor ble  de enighet om å arbeide for at skape rammer, som gjør at de offentlige arbeidsplasser også i fremtiden kan tiltrekke attraktive medarbejdere. Her spiller de faglige organisasjoner en viktig rolle.