Parat forsvar søker etter en dyktig og initiativrik person til ledige verv som fristilt tillitsvalgt som forhandlingsleder/rådgiver med tiltredelse 1. august 2020. Vervet utlyses i utgangspunktet for to år med mulighet for forlengelse.

Stillingens hovedoppgave og ansvarsområde er å være Parat forsvars representant i forhandlinger, drøftinger og saksbehandling på overordnet nivå i Forsvaret. Du skal også jobbe med rådgivning ovenfor våre tillitsvalgte og medlemmer.

Utlysningstekst - Ledig verv som Rådgiver i Parat forsvar

Søknad sendes: johan.hovde@parat.com

For spørsmål eller info kontakt:
Johan Hovde 92414342
Eivind Olsen 92207915