Under en tale i Oslo Militære Samfund mandag kveld uttrykte forsvarssjefen bekymring over utviklingen flere steder i verden. Han var blant annet bekymret for russernes tilstedeværelse utenfor kysten av Norge.

Her viste forsvarssjefen til at det i løpet av det siste året har vært flere russiske marineøvelser utenfor norskekysten, i tillegg til at de har sendt ubåter ut i Atlanterhavet.
– Disse ubåtene er en direkte og alvorlig trussel for norsk og alliert sikkerhet og kan true amerikanske forsterkninger til Europa. Aktivitetsmønsteret og utplassering av langtrekkende missiler på nesten alle våpenplattformer gjør at varslingstiden for et eventuelt angrep er meget kort, sa han.

NATO
For Russland er det avgjørende å hindre eller forsinke forsterkninger fra USA til Nord-Norge gjennom havområdene mellom Grønland, Island og Storbritannia – det såkalte GIUK-gapet, skriver TV 2.
– Norges utfordring er at vi ligger bak den fremskutte russiske forsvarslinjen ved GIUK-gapet som ble demonstrert under øvelsen. Blir denne etablert vil det være meget krevende å få allierte forsterkninger inn til landet vårt. NATO arbeider derfor med nye reviderte forsvarsplaner i Europa, der beskyttelse av sjøveis forbindelseslinjer og forsterkningstransporter vil bli utarbeidet, sa forsvarssjefen i sin tale.

– Budskapet er krystallklart 
Leder i Parat forsvar, Johan Hovde, bet seg merke i at forsvarssjefen forsvarssjefen i sin tale gjentok de viktigste momentene i budskapet fra fagmilitært råd, som forsvarssjefen leverte i fjor høst. 
– Han gjentar igjen at det forsvaret vi har i dag er for lite, og at det er behov for personellstyrkning raskt. Talen gir en god beskrivelse av situasjonen som Forsvaret er inne i. Denne beskrivelsen kjenner vi i Parat forsvar oss igjen i. Vi i Parat forsvar er glade for det tydelige budskapet som han sender ved å si at personellsituasjonen må styrkes raskt og at dette må prioriteres. Budskapet er krystallklart til våre politikere, sier Hovde til Parat24.

Omstilling
Hovde er også opptatt av at forsvarssjefen i talen påpekte at vi nå er inne i siste periode av inneværende langtidsperiode. 
– Dette har vært og er en tid hvor vi virkelig har fått føle omstillingen på kroppen. Mange av våre medlemmer har måtte finne seg ny jobb i eller utenfor Forsvaret. Forsvarssjefen berømmer i sin tale den innsatsen som de ansatte har lagt ned gjennom denne perioden. Det støtter jeg han fullt ut i, sier Parat forsvar-lederen.

Les også: Forsvaret er for tynt