Rundt 60 tillitsvalgte fra Parat forsvar er samlet til kongress på Gardermoen denne uka, og blant innlederne på kongressen er sjefen for forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson. I sin tale til kongressen var han helt klar på at Forsvaret vi har i dag ikke er tilstrekkelig.
Forsvaret er for tynt. Vi har for lite volum, både personellmessig og materiellmessig for å ivareta oppgavene våre nasjonalt og internasjonalt, sier han.

Generalløytnanten mener Forsvaret trenger mer personell og mer materiell for å kunne ha tilstrekkelig reaksjonsevne.
– Dette krever effektivisering, noe vi er i full gang med. Omstilling og endring er naturlig og nødvendig, og vi har et stort potensial i å ta i bruk nye løsninger. Det er vår plikt å få mest mulig forsvar ut av hver krone, sier han.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Tone Skogen (H), som også innledet på kongressen, er langt på vei enig. 
Jeg er enig i at utviklingen går raskere enn forutsatt, og regner med at dette blir et viktig tema i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret. Jeg regner også med at dette blir viktig når forsvarssjefen skal gi oss sine råd.  Det er en utfordring å tenke forutsigbarhet og langsiktighet, samtidig som vi må ta høyde for raskere endringer, sier hun til Parat24.

Leder i Parat forsvar Johan Hovde er enig i at det må mer personell og mer materiell på plass.
Vi har sett over lengre tid at Forsvaret utarmes, og vi ser utstrakt bruk av overtid og omfordelt arbeidstid, så det er helt klart at mer personell må på plass, sier han.

Hovde etterlyser dessuten bedre utnyttelse av personellet som allerede er i Forsvaret.
Vi må ta større ansvar for personellet vi har, videreutdanne dem og tilføre dem ny kompetanse, sier han til Parat24.