48,8 millioner kroner regjeringen regner med vil stå ubrukt i 2019, overføres i revidert nasjonalbudsjett fra kompensasjonsordningen for skadde veteraner til å dekke deler av regningen for hevingen av KNM Helge Ingstad, melder Forsvarets forum.

Regjeringen anslår at midlene som i statsbudsjettet er avsatt til å dekke utgifter knyttet til kompensasjonsordningen for veteraner ikke vil bli brukt opp i 2019. Det er bakgrunnen for at midlene overføres til å betale deler av hevingsoperasjonen av fregatten.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier omdisponering av midlene ikke vil føre til noen endringer i erstatningene til skadde veteraner.

Flere veteraner har uttalt seg kritisk til omdisponeringen.
– En hårreisende avgjørelse, sier den profilerte veteranen Tom Torgersen til Aftenposten.

Generalsekretær i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Thor Lysenstøen, sier til Forsvarets forum at de vil følge nøye med på hva Forsvarsdepartementet vil foreta seg fremover.
– I revidert budsjett har de omfordelt midler fra erstatningsordningen som antatt ikke vil bli brukt. Men det er viktig å merke seg at dette ikke skal gå ut over veteranene og deres rettigheter og det skal NVIO følge opp nøye i året som kommer, sier Lysenstøe til Forsvarets forum.

Leder av Parat forsvar, Johan Hovde, sier han har en viss forståelse for at Forsvarsdepartementet leter etter penger for å finansiere hevingen av fregatten.
– Det er likevel viktig å holde fokus, og sørge for at det gode arbeidet knyttet til oppfølging av veteraner ikke blir skadelidende. Dette er noe vi vil følge nøye med på i tiden fremover, sier han.