Vi kommer til Kjeller tirsdag 26. februar 2019, og vil gjerne møte deg! Ta med deg en kollega og still opp på Parat-dagen. 

0930 - 1030 Viktigheten av å være organisert
1045 - 1145 Omstilling i staten
1200 - 1300 Lunsj-snakk - møt ledelsen i Parat forsvar. Vi spanderer lunsj!
1330 - 1430 Pensjon 
Åpent for alle medlemmer - og ikke medlemmer. Ta med deg en kollega og kom til auditoriet i Kunnskapsbyens konferansesenter!

Parat forsvar er fagforeningen for absolutt alle i forsvarssektoren. Bli en av oss – sammen skaper vi operativ evne!

"Vi er Parat – og vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag!"