Veksten i oljepengebruken reduseres, og regjeringen går langt i å friskmelde norsk økonomi. Regjeringens prognose gir en vekst i norsk økonomi på 2,5 prosent i 2018, en noe mer optimistisk prognose enn hva Norges Bank og Statistisk sentralbyrå legger frem. 

Sysselsetting
Regjeringen slår fast at arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet. Arbeidsledigheten (AKU-nivå) anslås å gå ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.
– Det siste året har pilene snudd. Ledigheten faller over hele landet, og sysselsettingen stiger. Fremover venter vi at den vil øke mer enn befolkningen, slik at andelen som jobber øker, sier Siv Jensen. 

Utvalg for økt sysselsetting
Arbeidsminister Anniken Hauglie sier at regjeringen vil sette ned et utvalg som skal foreslå tiltak for å få flere ut i arbeidslivet.
– Hvordan sysselsetting påvirkes av kompetanse, av strukturelle forhold, og av ulike ytelsers utforming og innvirkning er blant det vi nå må se på, sier Hauglie til VG. 

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud minner om sysselsettingsutvalget som i 1992 la frem ”En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene”, og som la grunnlaget for solidaritetsalternativet. 
– Dette er et positivt signal fra regjeringen, og vi er positive til å delta i dette arbeidet. Jeg finner likevel grunn til å minne regjeringen om hvor viktig det er med en bred involvering fra alle arbeidslivets parter i dette arbeidet, sier Hans-Erik Skjæggerud. 

Klimarisikoutvalg
Regjeringen setter ned et klimarisikoutvalg, som skal vurdere hvilken risiko klimaendringene gir for norsk økonomi, og den finansielle stabiliteten. 
– Dette er et spennende grep fra regjeringen, og jeg lover at dette arbeidet kommer vi til å følge tett, sier Hans-Erik Skjæggerud.