Partene brøt forhandlingene 16. september og Parats forhandler, Bjørn-Are Sæther, sier Oslo kommune så langt ikke har gitt kommunens arbeidstakere noe reelt lønnstilbud.
– I likhet med øvrige lønnstakere i Norge krever vi at Oslo kommune gir oss reallønnsvekst, styrker mulighetene til heltidsstillinger og bedre mulighet til kompetanseutvikling, sier Parat-forhandleren.

Han sier målet er å oppnå enighet i meklingen og unngå streik.
– I dagens situasjon, der koronakrisen har ført mange ut i permitteringer og usikkerhet knyttet til jobbsituasjon, må begge parter anstrenge seg for å finne gode løsninger. Vi forventer at Oslo kommune imøtekommer helt legitime krav og at vi kommer i mål under meklingen, sier Sæther.