Siden oppstarten i Stavanger i 1899 har Skretting jobbet for å redusere miljøavtrykket fra bedriften, og var tidlig ute med å sette søkelyset på bærekraftig fiskefôrproduksjon.

Tirsdag besøkte Parat-leder Unn Kristin Olsen og nestleder Anneli Nyberg bedriftens globale hovedkontorer for å møte noen av Skrettings 110 Parat-medlemmer, og få bedre innsikt i virksomheten. Parat-lederne fikk omvisning på Stavanger-fabrikken, som er en av landets største. Det vanket også smaksprøver på fiskefôr for de modigere. 

Administrerende direktør Erlend Sødal kunne fortelle at de er svært stolt av hva bedriften får til, særlig i miljøsammenheng.
– Vi sikrer mat til verdens befolkning på bærekraftig vis. Denne industrien er utsatt for mye press, særlig når det gjelder miljøavtrykk. Mye av kompetansen vår handler om å finne råvarer som gjør at fisken vokser godt og sunt, men samtidig på en miljøvennlig måte, sier han.

Skretting er en del av et globalt selskap, og har 300 ansatte i Norge. Hvert år produseres det over 560 000 tonn fiskefôr på de tre fabrikkene her i landet.

 Skretting alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parats politiske ledelse fikk omvisning på Skrettings Stavanger-fabrikk tirsdag. Foto: Helene Husebø