Røe Isaksen forstår godt at de tillitsvalgte er preget etter det som har vært et svært tøft halvannet år.
– Det er samtidig fint å se at tillitsvalgte blant annet fra Parat har jobbet tett sammen med bedriftene hvor medlemmene deres er, for å prøve å finne gode løsninger i en ekstremt vanskelig situasjon.

Store konsekvenser
Hovedtillitsvalgt for Parat i Travel Retail Norway (TRN), Linda Norbeck Iversen, la i møte med ministeren vekt på at det vil gi store konsekvenser dersom det ikke blir en ny forlengelse av permitteringsreglene. Per 1. oktober vil permitteringsperioden gå fra 52 til 26 uker.  
– Vi arbeider for at ingen skal miste jobben sin, og når vi er så nære målet bør det være mulig å komme med tiltak som varer krisen ut, sier hun.

Tillitsvalgt i SAS Ground Handling, Nina Veiåker Johansen ga ministeren klar tale om følgene av endringene i permitteringsreglene.
– Jeg tror flybransjen er langt fra ferdig med krisen. Når sommeren er over og folk slutter og reise blir vi nødt til å permittere ytterligere. Når permitteringsperioden er så forlenget som den kan bli – hva gjør man med de ansatte da? spør hun.

Brutale prosesser 
Veiåker Johansen ser det som svært bekymringsfullt om regjeringen bestemmer seg for å ikke forlenge permitteringsordningen.
– Vi har sagt opp 700 bakkeansatte i SAS Ground Handling, som var en brutal og grusom prosess. Det er en steinhard påkjenning for et menneske å bli oppsagt fra en jobb man ønsker å være i. Ministeren mener man ikke kan gjøre bransjespesifikke avtaler, men jeg mener luftfarten ikke kan sammenlignes med andre bransjer, og bør håndteres deretter, sier hun.

Hovedtillitsvalgt i Avarn Security Aviation, Hege-Charlotte Jacobsen, forteller at hennes medlemmer er under hardt press, grunnet både permitteringsreglene og nye innreiseregler. Hun kommuniserte sin bekymring rundt dette til ministeren.
– Vi kan ikke rekruttere nye ansatte når man er i en permitteringssituasjon. Det er tidvis stor arbeidsbelastning på dem som er på jobb, sier Jacobsen.