En kvinne varslet i september at hun var blitt seksuelt trakassert av en mannlig ansatt fra samme selskap. Kvinnen var bygningsarbeider på det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Det var nrk.no som først omtalte saken.

Parat jobber med denne problemstillingen på flere områder, og gjennomfører kampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering», sammen med Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, NHO, Virke, KS og Fellesforbundet. 
– Vi har jobbet lenge for at kvinner og menn skal søke utradisjonelle yrker, og sånne saker er med på å skadeliggjøre det vi har jobbet veldig lenge for, sier Unn Kristin Olsen til NRK.

Parat-lederen understreker at det først og fremst er arbeidsgivers ansvar å ivareta alle sine ansatte slik at ingen blir utsatt for trakassering. 
– Vi alle et ansvar for å si fra om uønsket atferd, enten vi selv er utsatt for det eller vi observerer det. Så må vi legge til rette for at de som er berørte blir trodd, sier hun.

Se innslaget med Unn Kristin Olsen i Kveldsnytt 9. desember her