Dette innebærer at tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer som ankommer Norge for å jobbe én eller flere dager med jevne eller ujevne mellomrom, skal testes.

Testene må gjennomføres i Norge. Dette innebærer at helsepersonellet må ankomme Norge noen dager i forveien slik at testing kan gjennomføres og første testresultat er kjent før personen begynner å jobbe.

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Frem til første negative test foreligger, har personen karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.

Det blir gjort unntak for helsepersonell som er dagpendlere, men det stilles krav om at disse ikke samtidig har arbeid i svensk helsetjeneste.

Helsepersonell er etter Helsepersonellovens §3 personell med autorisasjon, etter §48 personell med lisens eller etter §49 uautorisert personell i helse- og omsorgstjenesten som utfører helsehjelp.

Forskriftsendringen i PDF

Forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet