Den laveste, nominelle renten til YS-medlemmene ligger nå på 1,69 prosent. Nordea Direct, YS bankpartner, har på kort tid kuttet renten i to omganger.

Renten er rekordlav, men det er likevel mye som skiller de beste tilbudene fra de dårligste. Organisasjonsmedlemmer kan få så mye som en halv prosent lavere rente på boliglånet. En halv prosent lavere rente betyr en innsparing på 5000 kroner per million en har i boliglån.  Har du et boiliglån på tre millioner kroner sparer du 15000 kroner i året.

En prissammenlikning Parat24 har foretatt viser at organisasjonsmedlemmer kommer best ut uansett, og at YS' samarbeidspartner Nordea Direct kommer gjør det godt i konkurransen med LO's Akademikernes og Norsk sykepleierforbunds samarbeidspartnere.

Priser organisasjonsmarkedet

 

NordeaDirect (YS)

Dnb
(Norsk sykepleierforbund)

Danske Bank
Akademiker

Sparebank 1

SMN
LO

Sparebank 1 Østlandet
LO

Førstehjemslån

1,69

1,80

1,70

1,69 – 2,09

1,60

Boliglån Ung

1,70

1,80

1,70

1,79 – 2,16

1,70

Boliglån u/50%

1,79

 

1,94

1,80

1,79 – 2,19

1,70

Boliglån u/75%

1,85

1,94

1,80

1,89 – 2,29

1,80 -2,00

Boligkreditt

1,79 – 1,89

1,94

1,85

1,89 – 2,29

 

Dato:

1. april

31. mars

26. mars

1. april

1. april

Sparebank 1's høyeste rente er for lån  lavere enn 1 million
Prisene er hentet fra organisasjonenes og bankenes nettsider


Organisasjonsmedlemmer er renteadelen
Det er når en sammenlikner medlemspriser med bankenes ordinære priser, en ser hvor mye en kan spare.
Et viktig forbehold er at renten du får uten medlemskap er forhandlingsbare. Prislisten bankene operere med er bare veiledende, så det vil være mulig å oppnå bedre betingelser enn det som er oppgitt.

Bankenes veiledende/ordinære priser

 

DnB

Nordea

Sparebank 1 Østlandet

Danske Bank

Handelsbanken

Førstehjemslån

 

 

Fra  2,05

 

Individuell

Boliglån Ung

2,14

1,99 – 2,15

Fra 2,15

2,25

Individuell

Boliglån u/50%

2,30 – 2,60

1,99 – 2,15

Fra 2,35 – 2,55

2,55

Individuell

Boliglån u/75%

2,30 – 2,60

1,99 – 2,15

Fra 2,35 – 2,55

2,55

Individuell

Boligkreditt

2,30 – 2,60

2,15 -2,35

Fra 2,40 – 2-60 + provisjon

2,25 – 2,65

Individuell

Dato:

1. april

1. april

1. april

1. april

1. april

Prisene er hentet fra bankenes nettsteder

Hans-Erik Skjæggerud er 1. nestleder i YS. Han mener at gode bankavtaler er viktigere enn noen gang, siden kostnadene ved boliglån er den største delen av privatøkonomien.

Vi håper  den rekordlave renten på boliglån vi nå tilbyr gjennom Nordea Direct er med på å redusere den økonomiske belastningen  for YS-medlemmer som har fått mindre å rutte med som følge av koronakrisen sier Hans-Erik Skjæggerud,

Økende oppslutning om fagforeningene. Skjæggerud sier at YS forbundene melder om at mange nå velger å organisere seg.

Som medlem av en fagforening  oppnår du trygghet og i større grad ordnede forhold på arbeidsplassen.  At YS-medlemmene i tillegg har blant markedets beste lånebetingelser underbygger det vi hele tiden jobber for, sier Hans-Erik Skjæggerud.