Regjeringen besluttet onsdag at foresatte ikke skal betale for barnehageplass og SFO-plasser som korona-tiltakene hindrer dem i å benytte, melder KS i en pressemelding. Dette gir ifølge styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, et sterkere argument for å se bort ifra permittering i kommunene.
– Permittering bør være uaktuelt i kommunene. Regjeringens løfte om å dekke fullt ut bortfallet av brukerbetaling i barnehage og SFO underbygger dette, sier Gram i pressemeldingen.

Han uttaler at kommunene med dette unngår bortfall av inntekt som kunne ført til konsekvenser for bemanningen.
– KS og kommunene er glade for avklaringen fra regjeringen om at foreldre og foresatte ikke skal betale for et tilbud de ikke har mulighet til å benytte. Samtidig unngår kommunene med dette et dramatisk inntektsbortfall, som kunne tvunget dem til kutt også i bemanningen, sier Gram.

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, mener dette er gledelige nyheter for kommunalt ansatte.
– De kommunalt ansatte er nå i en særstilling i denne spesielle situasjonen når de ikke trenger å bekymre seg for permitteringer. Samtidig må man huske på at det i denne perioden er enda viktigere å stå i disposisjon til arbeidsgiver og være fleksibel når det gjelder arbeidsoppgaver, sier hun.