Parat-lederen ber alle som nå permitteres om å ta dette opp med arbeidsgiver.
– Arbeidsgivere som permitterer kan velge å opprettholde ansattes pensjonsavtaler, men det er i regelen arbeidsgiver som bestemmer. Jeg er redd mange ikke tenker på, eller er klar over problemstillingen i disse dager når alt går så fort, sier Olsen.

Ytelsespensjon
Pensjonsekspert og advokat i Parat, Andreas Moen, sier arbeidsgivere vil spare penger på å melde ut arbeidstakere av pensjonsordningene ved permitteringer, men at dette kan få store konsekvenser for den enkelte.
– De fleste som har ytelsespensjon vil bli utestengt av ordningen dersom de blir meldt ut ved permittering. En utmelding vil her føre til store pensjonstap for den enkelte arbeidstaker, sier Moen.

Innskuddspensjon
Parat-advokaten sier opptjening av pensjon stopper ved utmelding av innskuddspensjonsordningen og arbeidstaker får et pensjonskapitalbevis.
– Arbeidstaker vil ved utmelding bli belastet for forvaltningskostnader og gebyrer som arbeidsgiver dekket mens man var medlem. Kostnadene man selv må betale er betydelig høyere enn de kostnadene arbeidsgiver betalte da man var medlem, sier Moen.
Han sier alle som har vært medlem i pensjonsordningen i mindre enn 12 måneder mister hele opptjeningen.

– Alle som meldes ut får naturlig nok ikke innskudd og opptjening av pensjon i permitteringsperioden. Men dette er ikke det største problemet. Blir du ufør i permitteringsperioden går du glipp den obligatoriske forsikringen som sikrer alderspensjon ved uførhet, med mindre du har valgt å betale for denne selv, sier Moen.
Parat-advokaten sier det er alvorlig når utmelding av pensjonsordningen kan føre til økonomisk ruin dersom uhellet er ute under permittering.
– Alle som har uførepensjonsordninger, eller andre forsikringer, vil ikke få noen utbetaling ved uførhet, dersom sykdom eller ulykke skjer i permitteringsperioden, sier Moen.