Spørsmålet ble fremlagt advokat Sigurd Øyvind Kambestad i Parat og han svarer som følger:

Arbeidsmiljøloven gir ikke rett til fri med lønn i slike situasjoner. Ofte vil det imidlertid være regulert i tariffavtale at man har rett til fri med lønn.

Det er vanlig at arbeidsgiver aksepterer at man bruker av de dagene man har rett til fri ved barns sykdom også hvor det ikke er snakk om sykdom, men f.eksempel når det er planleggingsdag i barnehagen. Jeg vet også at mange benytter disse dagene nå i forbindelse med at skoler og barnehager er stengt.

Dette er et spørsmål som muligens vil bli behandlet når regjeringen i morgen legger frem forslag til tiltak i forbindelse med koronaviruset. Loven er ikke tilpasset den krisesituasjonen vi nå har, og det er å håpe at vi får en løsning på relativt kort tid.

ThsF vil oppdatere saken hvis/når nye momenter blir kjent
.