Botn sier uønsket seksuell atferd og oppmerksomhet er mest nærliggende å tenke på når det gjelder trakassering på arbeidsplasser, men at man som arbeidstaker også skal vernes mot alle former for trakassering.
– Trakassering i denne sammenheng kan være mobbing, maktmisbruk, undertrykkelse og etniske, religiøse eller ideologiske motsetninger. I tillegg er det forskjeller i seksuell legning og forskjeller i funksjonsevne, sier han.

Du har krav på vern
Som arbeidstaker har du også krav på vern også utenfor arbeidstiden.
– Vernebestemmelsene gjelder også i mer uformell kontakt mellom kolleger, som for eksempel treff etter jobb, firmafester og lignende. Uønsket atferd og trakassering utenfor arbeidsplassen påvirker hvordan ansatte har det på jobb, sier Botn.

Parat-rådgiveren sier seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. 
– Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, til simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til overgrep. Visning av bilder og videoer med seksualisert innhold vil også omfattes, sier han.

Ansvar og tiltak
Botn mener vi alle har et ansvar for å hindre trakassering på en arbeidsplass, men at arbeidsgiver har et særlig ansvar.
– Arbeidsgiver er etter arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvarlig for det psykososiale arbeidsmiljøet. I praksis betyr dette at ansatte har rett til en trygg arbeidsplass og skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, sier han.

Arbeidsgiver har ifølge Botn også plikt til å forebygge seksuell trakassering i henhold til likestillingslovens bestemmelser.
– Vårt råd er å snakke om trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Gjennom å jobbe systematisk kan vi kartlegg risiko, lage regler for oppførsel og gode rutiner for håndtering, sier Parat-rådgiveren.