Parat-lederen sier hun er svært bekymret for utviklingen og spesielt utviklingen innen luftfart og reiseliv.
– Vi har hatt møter med NHO og bedt om et krisemøte med samferdselsministeren. Slik situasjonen er nå må det settes inn målrettede tiltak for disse næringene. Et av tiltakene må være å fjerne særavgifter for norsk luftfart, sier Olsen.  

Regjeringen må ifølge Parat-lederen også vurdere rentenedsettelser, avgiftslettelser og økt tilgang på likviditet for øvrig næringsliv som mulige virkemidler.
– Regjeringen, sammen med næringslivet må selv vurdere hvilke tiltak som er best egnet og det er grunn til å tro at ulike virksomheter vil ha behov for ulike virkemidler. Det er imidlertid ingen tid å miste, regjeringen må få på plass virkemidlene umiddelbart, før den reduserte aktiviteten vi ser får en rekke alvorlige konsekvenser, sier Parat-lederen.