Anisa jobber som assistent på Oris Dental på Trondheim Torg, og fikk besøk av nestleder Wenche Husby som overrakte blomster og gratulasjoner. En flott oransje Parat-koffert er dessuten på vei i posten.

– Vi ønsker velkommen i ThsF og lykke til i den viktige jobben på tannklinikken, sier forbundsleder i ThsF Anne-Gro Årmo, til Parat24.