ThsF, som nylig fylte 13 år, har i løpet av januardagene bikket det magiske tallet 2000 medlemmer.

Forbundsleder Anne-Gro Årmo er strålende fornøyd med at medlemstallet øker. Og hun har store ambisjoner.
– Vi går inn i vårt 14. år og er nå over dobbelt så mange som da vi ble stiftet. Potensialet for enda flere nye medlemmer er til stede, og vi håper og har ambisjoner om at vi om noen år igjen har doblet antallet, sier hun til Parat24.

Les også: Tannhelsesekretærenes forbund 13 år