Etter noen års fravær var ThsF tilstede og hadde stand på Vestlandsmøtet 2020, 17. og 18. januar i Grieghallen i Bergen.
Vi ønsker å være tilstede på arenaer der tannhelsesekretærer og assistenter møtes for faglig påfyll.

På standen sto tannhelsesekretærene Berit Meyer som er medlem i ThsFs sentralstyre og Catrine Almeland som er vara til ThsFs sentralstyret og aktiv i Parat UNG. Disse to delte ut profileringartikler, informasjonsmateriell og svarte på spørsmål fra både tannhelsesekretærer og tannleger som var innom standen.

Medlemmer av ThsF og nyinnmeldte på stand skrev sitt navn i loddboka og var med i trekningen av en IPad mini.

Den heldige vinner var Anne Nytun som til daglig er å finne på Stryn tannlegekontor.  Vi gratulerer.Hege Thorud fra Parats kursavdeling og Anne-Gro Årmo trekker den heldige vinner av IPad.

Flotte tannhelsesekretærer på standbesøk. 

Trekking IPad Vestlandsmøtet 2020Vestlandsmøte-4