Parat Media var allerede et forbund ved opprettelsen av Parat.

Tidligere leder i ThsF Gerd Bang Johansen, sammen med et interimstyre,  hadde lenge arbeidet med å danne et eget forbund. Allerede i år 2000 tok Gerd Bang Johansen med seg 100 medlemmer fra Akershus Fylkeskommune til Etatsansattes  Landsforening, senere Parat. 

Til langt utpå 2000-tallet var tannhelsesekretærer organisert i 12 forskjellige organisasjoner. 
Den 23. januar 2007 ble Tannhelsesekretærenes Forbund en yrkesorganisasjon i Parat. Et interimstyre hadde forberedt stiftelsen av forbundet og laget handlingsplaner med klare målsettinger. Visjonen var klar: Yrkesgruppen skulle bli synlige og likeverdige aktører i nasjonal tannhelse.

I dag er ThsF, med leder Anne Gro Årmo i spissen, en viktig aktør innenfor norsk tannhelse.

De jobber iherdig  med å få  endret utdanningssystemet, og ThsF de har blant annet bidratt med å skrive lærebøkene for studentene som ønsker å bli tannhelsesekretærer. 

ThsF er kjent langt utenfor Norges grenser for arbeidet med kvikksølvsakene, som førte til at vi i Norge fikk et generelt forbud mot kvikksølv og kvikksølvforbindelser i 2008.  Etter forslag fra Norge ble det i 2017 forbudt å produsere, importere, omsette og bruke fem kvikksølvforbindelser i EU.

Det har skjedd mye siden siden Gerd Bang Johansen tok med seg 100 medlemmer fra Kommuneforbundet til ELF. I dag har ThsF under Anne Gro Årmos ledelse nesten 2000 medlemmer både innenfor kommunal, statlig og privat sektor.