ThsF-leder Anne-Gro Årmo og nestleder Wenche Husby sier seg storfornøyde med årets konferanse.
– Vi føler temaene som har blitt tatt opp har vært både aktuelle og viktige for de tillitsvalgte i forbundet, og vi har sett stort engasjement, sier Årmo.

Både fylkessammenslåingen og tannhelse som en del av helsetjenestene ble tatt opp som temaer for diskusjon og informasjon for de tillitsvalgte. I tillegg var Parat-forhandler Bjørn Are Sæther tilstede for å gi gode råd om hovedtarriffoppgjøret i 2020, IA-avtalen og oppfølging av sykefravær i tannhelsetjenesten.