Kompetansesenteret Tannhelse Midt skriver i en pressemelding at: "Etter konkursen av Norsk Tannvern har Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) jobbet for å få tilgang til informasjonsmateriell fra tannvern.no. TkMidt har nå gleden av å fortelle at informasjonsmateriellet til Norsk tannvern er tilbake i ny drakt."

Fra 31. januar har innholdet på tannvern.no ble utilgjengelig. Etter at  TkMidt har overtatt materialet er det igjen tilgjengelig for alle. På nettsidene ligger alt fra ulike tema brosjyrer til munnstellekort. De fleste brosjyrene er oversatt til hele 32 språk. Dette er gode verktøy for bruk i helsefremmende og forebyggende arbeid i hele helsesektoren.

I pressemeldingen skriver TkMidt at det foreløpig er de samme brosjyrene og plakatene som tidligere var publisert på tannvern.no som er tilgjengelig, men at  TkMidt senere vil fornye innholdet med fokus på ordlyden og grafisk utforming.

Det vil også i følge TkMidt  bli utviklet nytt materiale til websiden. Dette vil de gjøre i samarbeid med fagmiljøene innenfor helsesektoren, fylkeskommunene/-regionene, brukerne, pasientorganisasjoner, spesialistforeninger og andre aktuelle samarbeidspartnere.

En gledens dag
Leder i Tannhelsesekretærenes forbund i Parat, Anne-Gro Årmo, er glad for at TkMidt har overtatt.
– Dette er en god nyhet for oss som jobber i tannhelsetjenesten. Godt informasjonsmateriell er viktig for oss i møte med pasientene, sier Årmo.

Årmo forteller at materiellet har vært savnet, spesielt har ansatte innen tannhelsetjenesten etterlyst det. Brosjyrene er oversatt til 32 språk og brukes ikke bare på tannhelsekontorene.
– Brosjyrene brukes også på helsestasjoner, i flyktningetjenesten, hjemmesykepleien og på institusjoner, sier Årmo.

Over 100 år for god oral helse

Norsk Tannvern ble etablert i 1911, og hadde som formål å arbeide for god oral helse i befolkningen. På grunn av finansiell usikkerhet ble Norsk Tannvern avviklet fra 31. januar 2019. Nå har Tannhelsens kompetansesenter i Midt Norge overtatt.

Mer informasjon på TkMidts hjemmeside