Normen er ikke en person, men en "Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten" og Kveldspoliklinikk er et tilbud til alle ansatte i små helsevirksomheter. For tannhelse betyr det små private tannlegekontor/klinikker som trenger opplæring og informasjon om informasjonssikkerhet og personvern. Tannhelsesekretæren er svært viktig på tannlegekontorene og er spiller en viktig rolle mht sikkerhet og personvern.

I forbindelse med Direktoratet for e-helses arrangement Normkonferansen 2019, tilbyr gratis faglig påfyll for alle som jobber på private tannklinikker.

Programmet på Kveldspoliklinikken har fokus på "Taushetsplikt i en IT-hverdag" - Vi lover praktisk tilnærming til et vanskelig fag!

·         Tid: Mandag 25. november 2019 kl 17:00-21:00

·         Sted: The Cube - Clarion Oslo airport (i tilknytning til Normkonfersnen 2019)

·         Kurset er gratis og det blir en matbit før kurset for de som kommer rett fra jobb 

·         Les mer og meld deg på her:

Ny veileder for små helsevirksomheter

På Kveldspoliklinikken vil vi i tillegg lansere en ny veileder for små helsevirksomheter. Formålet med veiledningsmateriellet er å bidra til tydeligere og mer tjenestetilpassede krav for de små virksomhetene i helse og omsorgssektoren.