Nilsson, som nå tar en doktorgrad, har identifisert hvilke faktorer som kan gjøre aldringen lettere. Hun har sett på både medisinske, sosiale og psykologiske faktorer.

I studien har hun gjort en klinisk og radiologisk undersøkelse av 1147 individer gjennom seks år. Hun har benyttet samme metode som benyttes når en undersøker mennesker ved mistanke om demens. Studien tok hensyn til utdanningsnivå og alder, men likevel viste den at dårlig tannhelse har betydelig innvirkning på kognitiv svikt.
– Jeg ville se på om tannløsning kunne forutse en kognitiv forverring hos personer som i første omgang karakterisertes som kognitivt friske, og hvilke faktorer som kan forutse at en får en slik forverring, sier Helena Nilsson til Veteskap & Helsa.

Sammenhengen mellom dårlig tannhelse og demens kan være at en ikke greier å ta vare på tennene når du er syk. Det finnes også andre forklaringer, blant annet nedsatt tyggefunksjon.
– Det er viktig at tannlegene opprettholder kontakten med eldre pasienter, sier Helena Nilsson til Veteskap & Helsa.

Geir Selbæk er overlege på geriatrisk avdeling ved Oslo universitetsykehus sier til Dagbladet at det er liten tvil om at det er en sammenheng mellom dårlig tannhelse og kognitiv og demens.
– Vi vet imidlertid ikke hvilken vei sammenhengen går, sier Selbæk til Dagbladet.

Anne Brækhus er nevrolog ved Hukommelsesklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Hun sier til Dagbladet at kognitiv svikt kan skyldes andre faktorer.
– Dyp depresjon, bivirkninger av medisiner og en utmattelsestilstand er eksempler på dette, sier Brækhus til Dagbladet.
Hun mener at en svakhet med studien er at en del av pasientene trolig allerede har utviklet demenssykdom.

Les studien her