Regjeringen foreslår å følge opp Helsedirektoratets forslag om å fjerne støtten til tannregulering til barn som er kosmetisk begrunnet og ikke har betydning for tannhelsen.

I dag bruker foreldre og staten store beløp på støtte til tannregulering av rene kosmetiske grunner. Det bør vi slutte med. Staten skal ikke sponse forbedringer av barns utseende. Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

– Dagens støtteordninger oppmuntrer foreldre til å starte opp med unødvendig og svært kostbar tannregulering. Størstedelen av regningen er det foreldrene som ender opp med fordi den statlige støtten dekker en mindre del av kostnadene. Foreldre forledes til å tro at disse reguleringene er nødvendige og helsemessige begrunnet. Resultatet blir en ordning som er dyr både for foreldrene og for staten, sier Høie.

Tannstilling kategoriseres i tre kategorier. Gruppe A har alvorlige tannstillingsfeil mens gruppe C har minst alvorlige tilstander.  Regjeringen foreslår å fjerne den statlige støtten for de fleste tilstandene i gruppe C. Tilstandene der stønaden avvikles gjelder kosmetiske og estetiske forhold, uten betydning for tannhelsen. Støtten til regulering på grunn av trang tannstilling eller for lite plass i kjeven blir opprettholdt.

Dagens statlige subsidier for gruppe C utgjør 40 prosent av refusjonstakstene for tannbehandlingen. De faktiske prisene kjeveortopedene tar er ofte betydelig høyere enn refusjonstakstene, slik at barnas foreldre betaler en mye større del av kostnadene enn 60 prosent. Grepet regjeringen når foreslår kan derfor både redusere unødvendig behandling og dempe utgiftspresset på barnefamiliene, mener Helse- og omsorgsdepartementet.

Omleggingen fører trolig til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering hvert år reduseres fra 30 000 til 20 000. Omleggingen av stønad i gruppe C skal gjennomføres gradvis fra neste år og kommer ikke til å berøre personer som har startet behandling i år.

Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat (ThsF) stiller seg spørrende til om regjeringens kutt til kjeveortopedisk behandling kun vil ramme de som har lite behov for regulering og bare skal ha estetisk korreksjon.
– Faren er at frafall av støtte til kjeveortopedisk behandling vil ramme pasienter som har et behandlingsbehov som har med tyggefunksjonen å gjøre, men som blir oppfattet som kosmetisk da man bare har fokus på fronttennene. Regjeringen burde ventet med dette kuttet til utredningsarbeidet som er i gang, kommer med sin anbefaling, sier forbundsleder Anne-Gro Årmo til Parat24.Mer om statsbudsjettet:
Slik slår statsbudsjettet ut i hverdagen
Statlige etater må igjen stramme livreima
Statsbudsjettet: Vil prøve heroinassistert behandling
Forsvaret: Langt frem til NATOs mål
Regjeringen vil frata kommunene skatteoppkreving