Generelle tillegg

Det gis følgende generelle tillegg pr. år med virkning fra 1. mai 2019:

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 900

Tannhelsesekretær

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

 

 

    Minstelønnstabell

Minstelønnstabell pr. 1. mai 2018 gjøres gjeldende tom. 30. juni 2019.

Følgende nye minstelønnssatser gjøres gjeldende fra 1. juli 2019:

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

301 500

307 000

309 800

312 800

320 900

367 200

405 100

Tannhelsesekretær

350 800

357 200

360 700

364 900

376 300

420 000

430 000

 

    Særskilte lønnstiltak

Pr. 1. juli 2019 heves minstelønnssatsene ut over det sentrale tillegget for arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppen «Tannhelsesekretær».