Tannhelsetilstanden hos tolvåringer gir ofte et godt bilde av om den offentlige tannhelsetjenesten har lykkes med det forebyggende arbeidet, ifølge 
Helsedirektoratet.

SSBs funn viser at 76 prosent av alle tolvåringer i landet var til undersøkelse eller behandling i 2018. På landsbasis hadde 60,4 prosent av alle undersøkte eller behandlede tolvåringer null hull i 2018, mot 60,0 prosent i 2017. 

Hedmark fylke hadde i fjor undersøkt nesten 94 prosent av alle tolvåringer, og funnet hele 72,5 prosent av disse uten tegn på hull. Dette gir fylket høyeste andel uten hull i 2018. Telemark ligger nederst på listen der litt over halvparten av tolvåringene har vært uten hull. De har samtidig hatt 76 prosent av alle tolvåringer til undersøkelse eller behandling.

På landsbasis har den tredjedelen av tolvåringer med dårligst tanntilstand i gjennomsnitt 2,5 tenner med hull, fyllinger eller tenner som ble trukket på grunn av karies i fjor.

Det ble her funnet geografiske forskjeller mellom fylkene. I 2018 var SiC-indeksen (gjennomsnittlig antall tenner med hull, fyllinger eller tenner som er trukket hos de med dårligst tannhelse) lavest i Hedmark fylke med 1,7. Høyeste indeks ble funnet i Finnmark med 3,1.

SSB trekker i tillegg frem at over 26 prosent av 18-åringer aldri har opplevd hull i tennene. Dette er en svak positiv økning på 0,4 prosent sammenliknet med 2017.

Til sammen ble over 700 000 barn og unge under 18 år undersøkt av tannhelsetjenesten i fjor. Siden 2017 hadde dette tallet vokst med 1,8 prosent.

Tannhelsetjenesten samlet hadde i 2018 brutto driftsutgifter på godt over 3,7 milliarder kroner. I forhold til 2017 er dette en økning på 6,5 prosent. Økte driftsutgifter kan ha en sammenheng med flere avtalte årsverk i tannhelsetjenesten.